گواهی نامه ها

والدین عزیز و گرامی ، با لطف خداوند مهربان مدیریت مهد کودک و پیش دبستانی ایمان توانست با کمک اساتید دانشگاه تهران در قسمت HSE کنترل کیفیت و امنیت در مهد کودک لوح تقدیر دریافت نماید.