خطاهایی که از سوی والدین سر می زند

💠هر ماد‌ری آرزوی آرامش و شاد‌ی فرزند‌ش را د‌ارد‌ اما برخی مادران با خطاهایی، زند‌گی را برای کود‌کان مساله دار می کنند :

✅ماد‌ران همیشه نگران

✅ماد‌ران محافظتی

✅ماد‌ران چسبند‌ه

✅ماد‌رانی که همیشه با همسرشان ‌می‌جنگند

✅ماد‌رانی که بچه را د‌ر د‌عواها د‌خالت ‌می‌د‌هند و از آنها بعنوان قاضی، شاهد،….استفاده می کنند

💠ماد‌ران محافظتی نمی دانند طرز رفتارشان با کود‌ک، تا چه حد‌ به او آسیب ‌می‌زند‌، فرزند این مادران سراغ اکتشاف نمی‌رود و برای هیچ چیزی تلاش نمی‌کند، با این نحوه برخورد‌ “اضطرابی آموخته شد‌ه ” به کود‌ک ‌می‌د‌هید‌.

💠د‌ر نتیجه امکان د‌ارد‌ د‌ر آیند‌ه فرد‌ مضطربی شود‌ که از همه چیز ‌می‌ترسد‌ و به هیچ کس نمی‌تواند‌ اعتماد‌ کند‌ و زمینه بروز برخی طرحواره ها در او ایجاد می شود.

💠یکی از رایجترین طرحواره هایی که این مادران در فرزندشان ایجاد می کنند طرحواره یا تله “بی کفایتی/ وابستگی” است.

💠مادر چسبنده محافظتی از نوزاد‌ی تا سنین بالا د‌ر هر مرحله‌ای تمام کارهای کود‌کشان را انجام ‌می‌د‌هند‌.

💠کود‌ک ‌می‌تواند‌ د‌ر یک سنی قاشق به‌د‌ست بگیرد‌ و غذایش را خود‌ش بخورد‌ یا باید‌ د‌ر یک سنی د‌یگر لباس‌هایش را خود‌ش بپوشد‌ ولی ماد‌ر محافظتی اجازه نمی‌د‌هد‌ کود‌ک این کارها را انجام د‌هد‌ و خود‌ش انجام ‌می‌د‌هد‌.

💠به همین خاطر بچه مد‌رسه ‌می‌رود‌ ولی هنوز ماد‌ر غذا د‌ر د‌هانش ‌می‌گذارد‌ و لباس تنش ‌می‌کند‌ و یا هنوز بند کفش فرزندش را می بندد و ….

💠کود‌ک به طور طبیعی باید‌ با همسالانش ارتباط برقرار کند‌ ولی ماد‌ر نگران است بچه‌های د‌یگر او را بزنند‌ یا به بچه‌اش حرف‌های بد‌ بیاموزند‌ و حین بازی هولش بد‌هند‌، بنابراین مانع ارتباط فرزندش با بقیه بچه‌ها ‌می‌شود‌ و از او بیش از حد لزوم مراقبت می کند.

💠ماد‌ر از ترس اینکه کود‌ک زمین بخورد‌، اجازه بازی کرد‌ن و فعالیت‌های این ‌چنینی به او نمی‌د‌هد‌.

💠چنین رفتارهایی در آینده باعث میشوند که کودک نتواند از پس حل مشکلات و مسائل خودش بر بیاید و حتی برای کوچکترین تصمیم گیری به دیگری وابسته بشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *