برنامه های فوق برنامه

اکتبر 9, 2018

برنامه غذایی مرکز پیش دبستانی و مهد کودک ایمان

برنامه غذایی مرکز پیش دبستانی و مهد کودک ایمان ناهار شنبه  یک شنبه دوشنبه سه شنیه چهار شنبه  سوپ عدس +ماکارونی (هویج و گوشت ) سوپ هویج […]
نوامبر 28, 2018

برنامه های فوق برنامه نمونه

برنامه غذایی مرکز پیش دبستانی و مهد کودک ایمان ناهار شنبه  یک شنبه دوشنبه سه شنیه چهار شنبه  سوپ عدس +ماکارونی (هویج و گوشت ) سوپ هویج […]