Admin

نوامبر 23, 2021

فواید بازی های حرکتی کودکان

بازی‌های حرکتی و فیزیکی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که در آن‌ها از حرکات بدنی بسیاری استفاده می‌شود، کودکان می‌توانند انرژی‌های خود را طی این فعالیت‌ها به […]
نوامبر 23, 2021

چاپ با میوه

   
نوامبر 8, 2021

مراقبت های بعد از واکسن

مراقبت های بعد از واکسن کودکان پس از به دنیا آمدن، برای مقابله با میکروب ها و ویروس های جدید که هرروز شکل تازه ای به […]
نوامبر 8, 2021

آزمایش علوم

آزمایش علوم (جدا کردن حبوبات از هم ) گروه سنی نوپا