خدمات مهد کودک ایمان

می 25, 2019

خدمات مهد ایمان

می 25, 2019

فضا و امکانات

تاریخچه مرکز پیش دبستانی و مهد کودک ایمان در سال ۱۳۷۹تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران به نشانی اشرفی اصفهانی باغ فیض خیابان ۲۲ بهمن پلاک […]
می 25, 2019

امکانات آموزشی

آموزش علوم کودکان با مشاهده و آزمايش، چيزهاي مختلفي ياد مي گيرند. آنان با استفاده از همه حواس خود رشد، تغيير و رابطه علت و معلولي […]
می 25, 2019

اهداف

به طور کلی انجام آموزش های مذکورسبب می گردد که اهداف ذیل محقق گردد: ۱-رشد و تحول( جسمي – حرکتي- روحی- ذهنی و …) ۲-مهارت هاي […]