خدمات مهد کودک ایمان

می 25, 2019

مدارک و سوابق

والدین عزیز و گرامی با لطف خداوند مهربان مدیریت مهد ایمان توانسته است در ارگان های تربیتی و آموزشی مدارک معتبر مربوطه را اخذ نماید. همچنین […]
می 25, 2019

فضا و امکانات

تاریخچه مرکز پیش دبستانی و مهد کودک ایمان در سال ۱۳۷۹تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران به نشانی اشرفی اصفهانی باغ فیض خیابان ۲۲ بهمن پلاک […]
می 25, 2019

مرور خاطرات

می 25, 2019

اهداف

به طور کلی انجام آموزش های مذکورسبب می گردد که اهداف ذیل محقق گردد: ۱-رشد و تحول( جسمي – حرکتي- روحی- ذهنی و …) ۲-مهارت هاي […]