Admin

می 23, 2021

تفاوت پیش دبستانی آموزش و پرورش با مهدهای خصوصی زیرنظر بهزیستی

به نام خالق یکتا تفاوت پیش دبستانی آموزش و پرورش با مهدهای خصوصی زیرنظر بهزیستی ( محیط آموزشی برنامه ریزی شده ، آزمایشگاهی برای تجربه کودک […]
می 23, 2021

حفظ عزت نفس کودک

هرگز فرزند خود را در جمع تصحیح، تنبیه، یا تحقیر نکنید ، اگر احساس می کنید نیاز است جلوی رفتار او را در همان لحظه بگیرید […]
می 17, 2021

ویژگی های کودکی که از محبت محروم بوده است

💎ویژگی های کودکی که از محبت محروم بوده است: 🏷احساس نا امنی و عدم آرامش می کند. احساس مسئولیت نمی کند. 🏷از زنده بودن و زندگی […]
می 17, 2021

خطاهایی که از سوی والدین سر می زند

💠هر ماد‌ری آرزوی آرامش و شاد‌ی فرزند‌ش را د‌ارد‌ اما برخی مادران با خطاهایی، زند‌گی را برای کود‌کان مساله دار می کنند : ✅ماد‌ران همیشه نگران […]